Scope, bir değişkenin ya da bir fonksiyonun erişilebilir olduğu yere verilen addır. Üç farklı scope örneği vardır: global scope, local scope ve lexical scope. Gelin bunları yakından inceleyelim.

Global Scope

Global scope içerisindeki bir değişken ya da bir fonsiyon, diğer fonksiyonlar tarafından erişilebilirler.

Local Scope

Bir fonksiyon kendi local scope’u içerisindeki değişkene ya da başka bir fonksiyona erişebilir.

Lexical Scope

İç içe yazılmış iki fonksiyon düşünelim. Dıştaki fonksiyonun içerisinde bir değişken tanımlanmış olsun. İçteki fonksyionun içerisinde de bir değişken tanımlanmış olsun. İçteki fonksyion, dıştaki fonksiyonun içerisinde tanımlanmış değişkene erişebilir. Fakat tam tersi durum geçerli değildir.

Şimdilik bu üç farklı scope’u tanımış olduk sonraki yazımda değişken tanımlama ya da değişkenin değerini değiştirme gibi işlemlerin scope ile ilgisinden bahsedeceğim.